Jest wiele możliwości wypełnienia spoin między kostkami i płytami. Najczęściej stosowane jest wypełnienie piaskiem. Może to być zwykły czysty piasek, piasek kwarcowy czy też, unikając dodatkowych kosztów, można wykorzystać piasek, który już jest na budowie. Natomiast należy go przesiać w celu usunięcia zanieczyszczeń. Można również użyć elastycznych fug wodoodpornych czy epoksydowych. Przy stosowaniu fug ważne jest aby stosować się do zaleceń producenta i w czasie nakładania spoiny chronić kostki i płyty (np. taśmą malarską) przed zabrudzeniem. Jeśli wybrane zostaną spoiny epoksydowe należy pamiętać, że szerokość fugi powinna mieć minimum 5 mm. Przestrzeń między kamieniami można również wypełnić drobnym kruszywem szlachetnym o frakcji 1 – 3 mm i koniecznie łamanym (co zmniejsza jego wypadanie z fugi). W tym przypadku fuga również powinna mieć minimum 5 mm szerokości. Wszystkie wymienione materiały są ogólnie dostępne w składach budowlanych i przy ich stosowani unależy stosować się do zaleceń producenta.